ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής (ένα αντίγραφο θα σταλεί αυτόματα στο email σας). Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης καθώς και η αποστολή των υπόλοιπων δικαιολογητικών (υπεύθυνη δήλωση & φωτογραφία).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής στα γραφεία του συλλόγου και  μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό κατάθεσης (αν καταθέσετε τα χρήματα σε τράπεζα) τα παραδίδετε στη γραμματεία του Συλλόγου τις ημέρες και ώρες λειτουργίας.

 ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.

( ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ)  Από 1/05/2018 ΕΩΣ ΕΩΣ 27/07/2018

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00μμ-18:00μμ –  Σάββατο 10:00πμ-14:00μμ

Τηλ. επικοινωνίας  210.8004191 & κινητό: 6993898265

email: pentekykloi@gmail.cominfo@pentekykloi.gr 

Alpha Bank – Δικαιούχος: Πεντε Κυκλοι – Αιτιολογια Κατάθεσης – Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος

Αριθμός Λογ/σμού: 217002002003421 – IBAN: GR9601402170217002002003421

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
  1. Πλήρως συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής υπογεγραμμένη από τον γονέα ή τον ασκούντα την γονική μέριμνα του συμμετέχοντος.
  2. Ιατρική βεβαίωση με ημερομηνία έκδοσης το νωρίτερο την 1η  Αυγούστου 2017, στην οποία ο Ιατρός θα βεβαιώνει ότι ο συμμετέχων είναι ικανός και του επιτρέπεται να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες.
  3. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία  της/του συμμετέχοντος που να φαίνεται με ευκρίνεια το πρόσωπο της/του, διαστάσεων 4Χ4 εκατοστά (κατά προσέγγιση).