ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Summer Camps

Η συμμετοχή παιδιών και εφήβων σε καλοκαιρινές ημερήσιες αθλητικές δραστηριότητες
(summer camps) θα διέπεται από τις τρέχουσες οδηγίες.
Διαδικασίες επανεκκίνησης
1. Για παιδιά που νόσησαν θα πρέπει να προηγηθεί παιδιατρική εκτίμηση πριν την έναρξη
της αθλητικής δραστηριότητας.
2. Γονείς και παιδιά προσέρχονται στον χώρο συγκέντρωσης (χώρος προσέλευσης
εξωτερικός) τηρώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας. Οι γονείς δεν
παραμένουν στον χώρο του camp, ούτε συνωστίζονται πέριξ αυτού.
3. Κατά την ώρα προσέλευσης θα δίνονται οδηγίες από 2 αρμόδιους του χώρου μας σχετικά
με την τήρηση αποστάσεων και την σειρά που πρέπει να περιμένουν για να αφήσουν το
παιδί τους στον υπεύθυνο προπονητή.
4. Πριν την προσέλευση στη γραμματεία για παράδοση και υπογραφή, απαραίτητη είναι η
επιβεβαίωση προς τον αρμόδιο του χώρου ότι υπάρχει υπογεγραμμένη Υπεύθυνη
Δήλωση σχετικά με self test (όπως γινόταν στα σχολεία).
5. Σε περίπτωση που το παιδί δεν διαθέτει Υπεύθυνη Δήλωση self test δεν μπορεί να
εισέλθει στον χώρο και τότε είναι απαραίτητη η μετάβασή του στον αρμόδιο γιατρό του
κολυμβητηρίου ώστε να διενεργηθεί self test.
6.Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί Ιατρική Βεβαίωση, ισχύουν τα ανωτέρω της
περίπτωσης 5, για χορήγηση βεβαίωσης από τον ιατρό του κολυμβητηρίου πριν την
έναρξη.
7. Τα παιδιά δεν περιμένουν στην γραμματεία μαζί με τους γονείς μετά την υπογραφή στο
παρουσιολόγιο, για λόγους αποφυγής συγχρωτισμού.
8. Ο γονέας με την υπογραφή του για παράδοση του παιδιού στον χώρο ή της προσέλευσης
με πούλμαν αυτομάτως δίνει και την συγκατάθεσή του σε περίπτωση παρουσίασης
συμπτωμάτων του παιδιού για rapid test από τον ιατρό του κολυμβητηρίου και
απομάκρυνση από την ομάδα ειδικός χώρος παραμονής.

Γενικές Οδηγίες
1. Οι χώροι είναι αεριζόμενοι ώστε να αποφευχθεί πιθανή διασπορά.
2. Απολυμαντικά σε εμφανή σημεία και απολύμανση χεριών στην άφιξη και αναχώρηση.
3. Επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων και η χρήση των τουαλετών.
4. Όλο το προσωπικό του summer camp φορά μάσκα συνεχώς, προπονητές και εκπαιδευτές
στη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας . Oι αθλούμενοι δεν φορούν μάσκα την ώρα
της άσκησης. Σε κλειστούς χώρους ή σε μεταφορικά μέσα συστήνεται η χρήση διπλής
μάσκας.
5. Όταν το παιδί εμφανίζει συμπτώματα στο σπίτι, όπως Πυρετό, Βήχα, Δύσπνοια,
Πονόλαιμο, Κόπωση/Μυαλγία, Διάρροια, Ανοσμία δεν προσέρχεται στο camp.
6. Χειραψίες, χαιρετισμοί, εναγκαλισμοί απαγορεύονται, ενώ οι επαφές μεταξύ των
αθλουμένων πρέπει να επιδιώκεται να είναι οι ελάχιστες δυνατές.
7. Εφόσον παιδί ή μέλος του προσωπικού του camp παρουσιάσει συμπτωματολογία
COVID-19, για την επιστροφή του στο camp απαιτείται η προσκόμιση αρνητικού rapid
test.

Πρώτη προσέλευση στο summer camp
Η πρώτη ώρα της πρώτης ημέρας αφιερώνεται υποχρεωτικά στην εκπαίδευση των παιδιών
στις διαδικασίες προσέλευσης, τήρησης ασφαλών αποστάσεων, μέτρων καθαριότητας χεριών
και αθλητικού εξοπλισμού, ασφαλούς χρήσης των αποδυτηρίων και αποχωρητηρίων και στις
διαδικασίες χορήγησης φαγητού και υγρών. Κάθε ημέρα πρέπει να γίνεται υπενθύμιση των
κανόνων ειδικά στην εναλλαγή των δραστηριοτήτων.

Αποδυτήρια και τουαλέτες
•Ο χώρος αποδυτηρίων, ο καθαρισμός και η απολύμανση τους γίνεται στο πλαίσιο των
συνήθων διαδικασιών και με βάση τα πρωτόκολλα περί ασφαλείας covid 19.
•Συστήνεται η χρήση προσωπικών ειδών και η χρήση ατομικής πετσέτας και σαγιονάρας.

Σίτιση
Η σίτιση αυτή θα γίνεται μόνο με συσκευασμένες τροφές και εμφιαλωμένο νερό και
αναψυκτικά ή χυμούς σε συσκευασία tetrapack ή μεταλλικό κουτί τα οποία θα τοποθετούνται

σε χάρτινες σακούλες και ο κάθε αθλητής θα παίρνει μόνος του τη δική του.
Στη σίτιση θα τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των παιδιών.

Διαχείριση κρούσματος σε αθλητικό camp:
Για την πρόληψη της διασποράς και την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη ανίχνευση συρροών
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 στα αθλητικά camp, η διαδικασία των ελέγχων
και η διαχείριση κρούσματος γίνεται με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό.
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf
Τα περιοριστικά μέτρα θα επανεκτιμώνται και οι οδηγίες ασφαλούς άθλησης θα
επικαιροποιούνται ανάλογα με τη γενικότερη επιδημιολογική εικόνα της χώρας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού