ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦH
Συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής (θα σας σταλεί απαντητικό email). Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης ή προσέλευση στα γραφεία μας για την πληρωμή καθώς και η αποστολή ή υποβολή στα γραφεία μας των υπολοίπων δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για να θεωρηθεί η εγγραφή έγκυρη (τα απαιτούμενα έγγραφα αναφέρονται στη συνέχεια)

Τηρείται σειρά προτεραιότητας καθώς υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός θέσεων ανά περίοδο.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

1.  Συμπλήρωση της αίτησης / υπεύθυνης δήλωσης,

2.  Υποβολή στη γραμματεία των απαραίτητων δικαιολογητικών (ως περιγράφονται στη συνέχεια), 

3.  Αποδεικτικό κατάθεσης (αν καταθέσετε τα χρήματα σε τράπεζα), ή πληρωμή με κάρτα ή μετρητά στη γραμματεία του σωματείου.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

‣ Πλήρως συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής / υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον γονέα ή τον ασκούντα την γονική μέριμνα του συμμετέχοντος.

Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου με ημερομηνία έκδοσης το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2023, στην οποία ο ιατρός (παιδίατρος ή και καρδιολόγος) θα βεβαιώνει ότι ο συμμετέχων είναι ικανός και του επιτρέπεται να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες. Αποδεκτή είναι και κάρτα αθλητή η οποία εκδίδεται για αθλητικές δραστηριότητες και βρίσκεται εν ισχύ.

‣ Προαιρετικά: μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία της/του συμμετέχοντος που να φαίνεται με ευκρίνεια το πρόσωπο της/του (αποδεκτή σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή).

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Για την παραλαβή των παιδιών από τον χώρο συγκέντρωσης του Σωματείου, απαραίτητη είναι η υπόδειξη ταυτότητας.  Για τον λόγο αυτό πρέπει κατά τη διαδικασία εγγραφής να έχετε μαζί σας τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ταυτότητα και τηλέφωνο επικοινωνίας) 2 ή 3 συγγενικών ή και φιλικών προσώπων που θα παραλαμβάνουν το παιδί ή παιδιά σας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΌΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ
Η επιλογή όσων περιόδων συμμετοχής είναι επιθυμητές μπορεί να γίνει εξαρχής, ενώ η εξόφληση για την κάθε περίοδο / εβδομάδα που έχει επιλεγεί γίνεται ως εξής:  Απαραίτητη η εξόφληση τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την έναρξη της πρώτης περιόδου συμμετοχής.  Σε περίπτωση που το παιδί συμμετέχει περισσότερες των μία εβδομάδων / περιόδων, η καταβολή της περιόδου γίνεται κατά τη διάρκεια της προηγούμενης και τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την λήξη αυτής ώστε να υπάρχει δυνατότητα κράτησης της θέσης, διαφορετικά θεωρείται άκυρη.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ακύρωση συμμετοχής μετά την οριστική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών εγγραφής έχει ως εξής:

  

- Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται 5 ημέρες και άνω πριν την προγραμματισμένη έναρξη της περιόδου επιστρέφεται το 50% της πληρωμής.

- Χρήματα που έχουν καταβληθεί στο Σωματείο για τη συμμετοχή στο summer camp δεν επιστρέφονται, όμως παραμένουν στη διάθεση του παιδιού για να χρησιμοποιηθούν σε άλλες δραστηριότητες της χειμερινής περιόδου των ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΩΝ, στις εξής περιπτώσεις:

α. μη έγκαιρης ενημέρωσης από τον γονέα, ήτοι 1-2 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου,

 

β. μη εμφάνισης την πρώτη ημέρα και μη ενημέρωσης του Σωματείου από τον γονέα μετά την έναρξη της περιόδου,

γ. η αποχώρηση του συμμετέχοντα είναι πρόωρη - μικρότερης διάρκειας από την αναγραφόμενη στην αίτηση συμμετοχής (π.χ. μία ή δύο ημέρες ή μία εκ των δύο πληρωμένων περιόδων) και ανεξαρτήτου αιτίας (ασθένειας, κώλυμα γονέων κ.λπ), 

 

δ. διαπιστωθεί από τον διοργανωτή ότι το παιδί δεν μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα και αρνηθεί την περαιτέρω συμμετοχή του σε αυτό, 

 

ε. διαπιστωθεί από τους παιδαγωγούς / γυμναστές ότι δεν έχουν δηλωθεί αληθή στοιχεία στην αίτηση και το παιδί αδυνατεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει συμμετέχοντα του οποίου η συμπεριφορά θέτει την υγεία και ασφάλεια του ίδιου ή άλλων παιδιών σε κίνδυνο, με παρακράτηση του ποσού που αναλογεί στις ημέρες που έχει παραμείνει στην διοργάνωση. Το ποσό που αναλογεί στις ημέρες που δεν θα συμμετέχει επιστρέφεται.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Εγκαταστάσεις Ο.Α.Κ.Α. 
(Κλειστό Κολυμβητήριο)  

Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 π.μ. - 20:30 μ.μ.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 8004191 - 2106141512
Kινητό:  697 39 40 639

E-mail:   info@pentekykloi.gr

ALPHA BANK (Δικαιούχος: Πέντε Κύκλοι) 
Αιτιολογία Κατάθεσης: Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος

Αριθμός Λογ/σμού:  217002002003421
IBAN: 
GR9601402170217002002003421