ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦH
Συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής (θα σας σταλεί απαντητικό email). Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης καθώς και η αποστολή των υπόλοιπων δικαιολογητικών (υπεύθυνη δήλωση, ιατρική βεβαίωση & φωτογραφία).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής στα γραφεία του συλλόγου και  μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό κατάθεσης (αν καταθέσετε τα χρήματα σε τράπεζα) τα παραδίδετε στη γραμματεία του Συλλόγου τις ημέρες και ώρες λειτουργίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
- Πλήρως συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής υπογεγραμμένη από τον γονέα ή τον ασκούντα την γονική μέριμνα του συμμετέχοντος.
- Ιατρική βεβαίωση με ημερομηνία έκδοσης όχι πριν την 5η  Αυγούστου 2018, στην οποία ο ιατρός θα βεβαιώνει ότι ο συμμετέχων είναι ικανός και του επιτρέπεται να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες.
- Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία της/του συμμετέχοντος που να φαίνεται με ευκρίνεια το πρόσωπο της/του, διαστάσεων 4Χ4 εκατοστά (κατά προσέγγιση).

 


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Εγκαταστάσεις Ο.Α.Κ.Α. 
(Κλειστο Κολυμβητηριο)  Από 2/05/2019 έως 29/07/2019

Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 μ.μ. - 20:00 μ.μ.
Σάββατο: 
11:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.  (Σάββ. 27-07  η γραμματεία θα παραμείνει κλειστή)

Τηλ. επικοινωνίας: 210 8004191
Kινητό: 697 39 40 639

E-mail: pentekykloi@gmail.com  |   info@pentekykloi.gr

ALPHA BANK (Δικαιούχος: Πέντε Κύκλοι) 
Αιτιολογία Κατάθεσης: Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντος

Αριθμός Λογ/σμού: 217002002003421
IBAN: GR9601402170217002002003421

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΌΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

- Η εξόφληση για τις περιόδους που έχουν επιλεγεί γίνεται το αργότερο μια εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη της περιόδου.


- Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται 1-7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της περιόδου επιστρέφεται το 50% της πληρωμής ή μετατίθεται σε επόμενη περίοδο.

- Σε περίπτωση μη εμφάνισης δεν επιστρέφεται το ποσό που έχει καταβληθεί.

- Σε περίπτωση που η συμμετοχή τελικά είναι μικρότερης διάρκειας από την αναγραφόμενη στην αίτηση συμμετοχής και ανεξαρτήτου αιτίας (ασθένειας, κώλυμα γονέων κλπ), τυχόν ποσό επιστροφής παραμένει στην διάθεση του παιδιού για συμμετοχή σε άλλες υπηρεσίες μας. Σε κάθε περίπτωση χρήματα δεν επιστρέφονται.