1.Ηλεκτρονική εγγραφή 

Συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής . Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή
του αποδεικτικού κατάθεσης καθώς και η αποστολή των  υπόλοιπων
δικαιολογητικών (υπεύθυνη δήλωση & φωτογραφίες).

 
2.Εγγραφή στα γραφεία μας 
Συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής στα γραφεία του συλλόγου και  μαζί με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό κατάθεσης (αν καταθέσετε τα 
χρήματα σε τράπεζα) τα παραδίδετε στη γραμματεία του Συλλόγου τις ημέρες και 
ώρες λειτουργίας. 
 
Ώρες λειτουργίας της γραμματείας (στο χώρο του Climbing)
 Από 28/08/2017 έως 08/09/2017 
Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-16:00 
Τηλεπικοινωνίας  210.8004191 & κινητό: 6993898265 
emailinfo@pentekykloi.gr  
Alpha Bank – Δικαιούχος: Πέντε Κύκλοι – Αιτιολογία Κατάθεσης – Ονοματεπώνυμο
Συμμετέχοντος
Αριθμός Λογ/σμού: 217002002003421 – IBAN: GR9601402170217002002003421
 
Δικαιολογητικά εγγραφής 
1.Πλήρως συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής υπογεγραμμένη από τον γονέα ή τον 
ασκούντα την γονική μέριμνα του συμμετέχοντος. 
2.Ιατρική βεβαίωση με ημερομηνία έκδοσης το νωρίτερο την 1η  Αυγούστου 2016, 
στην οποία ο Ιατρός θα βεβαιώνει ότι ο συμμετέχων είναι ικανός και του 
επιτρέπεται να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες. 
3.Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες της/του συμμετέχοντος που να φαίνεται με 
ευκρίνεια το πρόσωπο της/του, διαστάσεων 4Χ4 εκατοστά (κατά προσέγγιση).